#Vilans #RIVM en #Ministerie van VWS organiseren symposium #Antibioticaresistentie en Ouderenzorg

Op 14 november 2017 was er in Media Plaza Utrecht een groot symposium met als onderwerp Antibioticaresistentie en de Ouderenzorg, meer dan 700 genodigden volgden workshops  over o.a. MRSA, CPE, Grootschalige uitbraak, Infectiepreventie, Regionale Zorgnetwerken, Risico scans, de Reinigingsmiddelenbranch en nog veel meer, het symposium was een groot succes en #RotterdamseTOOS  :) mocht het afsluiten.

CATENT

18 april 2016

De 500 medewerkers van #CATENT hadden op 29 maart 2016 een Stichtingsdag onder het motto " PASSION AND SKILLS".... de hele dag zijn ze met elkaar in de weer geweest op allerlei gebied..en dan is er de afsluiting in de...