Rotterdamse TOOS

In Rotterdamse TOOS herkennen wij een vrouw zoals er duizenden rondlopen, een vrouw die flinke klappen heeft gehad en die rond haar eigen persoon en in haar familie van alles meemaakt ... Werkzaam in de schoonmaakbranche heeft ze heel wat “werkplekken” en zo “ziet” en “hoort” ze nogal eens wat…Ook de ingewikkelde regels, de bureaucratie, de politiek, de veranderende zorg-, woon- en leef omstandigheden laten bij haar en haar familieleden de nodige sporen na. Ze begrijpt het soms allemaal niet meer zo goed........Maar ze bekijkt de zaken altijd vanuit een positieve inslag.......

Zo leurt ze met haar demonterende moeder voor een plek in een verpleeghuis, heeft  confrontaties met woningcorporaties en allerlei andere instanties die moeilijke taal gebruiken, ze tobt met haar "gelabelde" zoon  of HBADHD kind.. met alleen maar een Melkertbaan in het verleden lukt het moeilijk om aan de slag te komen en te blijven, haar beide dochters hebben opvoedingsproblemen, gaan om met verkeerde vriendjes, haar relaties lopen per definitie stuk, als mantelzorger voelt ze zich op alle fronten tekort schieten… de geldproblemen stapelen zich op… en vul maar in.

TOOS is een geweldig instrument om op bijeenkomsten de deelnemers een "spiegel" voor te houden, een gesprek op gang te krijgen, te gebruiken als opmaat naar een discussie of workshop, of naar aanleiding van haar optreden stellingen te poneren en daarover met elkaar in discussie te gaan. Deze video geeft hier een korte impressie van.

TOOS combineert humor met serieuze inhoud.  TOOS werkt door het hele land.Van Groningen tot Maastricht, van Den Haag tot Meppel en zelfs in 020. 

TOOS is cabaret op maat

Voor elk optreden van TOOS vindt er een uitgebreid gesprek plaats: waar wil men naartoe, wat is het doel van de dag, wie dienen er bereikt te worden, wat moet de boodschap zijn en vooral wat kan men ervan leren. Het inlezen van stukken die betrekking hebben op de organisatie en op de bijeenkomst hoort hier vanzelfsprekend bij.

Na deze bijeenkomst wordt er op maat een passende cabaret-tekst geschreven die wordt voorgelegd aan de klant, na goedkeuring van de klant wordt hiervan een act gemaakt die op de afgesproken dag wordt uitgevoerd. Een uitgebreide voorbereiding op de dag zelf hoort bij het optreden, TOOS is altijd 2 uur van te voren aanwezig.

De familie van Rotterdamse TOOS

Ook binnen de volkse familie van Rotterdamse TOOS zijn er verschillende zussen en tantes als types actief. Ook die kunt u via Cobra contacten voor een cabaret act op maat of voor een goed interactief gesprek met uw medewerkers over bijv. integriteit en respect op de werkvloer of gedragscodes. Tante Cor , Tante Bep en Tante Nel hebben wat dat betreft al hun sporen verdiend .

En wat dacht u van Annie van Argos, net als TOOS werkzaam in de schoonmaakbranche.   Naast haar werk doet Annie ook aan mantelzorg. Bekijk hier de video van Annie.

TOOS boeken ?

Wilt u Rotterdamse TOOS of één van de types van de familie inzetten? Neem dan hier contact op met Cobra. 

Wie gingen u voor ?

Kijk op het overzicht