Zorgbelang Zuid-Holland en JSO

Eind november reisde Rotterdamse TOOS af naar Gouda. Daar sprak een zeer gemêleerd gezelschap van leden van Wmo-raden, cliëntenorganisaties, jongerenraden,

belangenorganisaties, medewerkers van gemeenten en wethouders Wmo & Jeugd, over de inspraak en belangenbehartiging vanaf januari 2015.

 

Volstaat de manier waarop dat nu gebeurt als gemeenten meer verantwoordelijkheden  krijgen? Voor meer mensen, met minder geld? 

Toos hield ons allemaal stevig bij de les, want waar gaat het om? Of beter: om wie gaat het? 

 

Dat liet TOOS zien. We houden graag contact met TOOS en bevelen haar iedereen aan, om niet te vergeten dat het uiteindelijk altijd om mensen draait.

 

Zorgbelang Zuid-Holland

« Naar het overzicht