Workshops

Vanuit de cabaret op maat, acteer en presentatie ervaringen van Cobra heeft Corry Brandel een geheel eigen en unieke aanpak van workshops. In overleg met de opdrachtgever creëert zij het type en de ingrediënten die het best bij het te behandelen onderwerp en de deelnemers past.    

Corry Brandel kan door middel van types, allerlei vaardigheden en situaties nabootsen en demonstreren, met gevoel voor de finesses van de praktijk.  Acterend observeert ze reacties, ook vanuit emotioneel niveau en onderzoekt ze voortspelend verder. De feedback die ze daarna kan geven is helder, direct en toegespitst op het verander proces bij de betrokken deelnemer.

De Cobra workshops onderscheiden zich door Corry Brandel' s oprecht persoonlijke benadering. In iedere groep, bij elke deelnemer, is het zoeken naar een relatie waarbij de betrokkene zich vertrouwd en veilig voelt van essentieel belang. Zij creëert daarvoor de ruimte, ook omdat het een basis is waarop inzicht, leren en veranderen het meeste succes heeft.

Geen standaard formats dus, geen kant en klare programma's. Wel aandacht voor wat een organisatie vraagt en voor wat mensen nodig hebben. Uitgesproken ideeën en een concreet programma, dat met zorg wordt uitgevoerd, in kleine handzame groepen met aandacht voor elke medewerker.

"En....Wat zou jij doen.....?"

Integriteit, cliëntgerichtheid, betrokkenheid bij de organisatie, cultuur, normen, waarden, begrippen die uiterst actueel zijn. Hoe gaat uw personeel om met externe contacten maar ook hoe gaan de werknemers onderling met elkaar om ? Zijn we een (h)echt team of gaat ieder voor zich ? Handelt uw personeel wel voldoende in lijn met de gedragscodes als het gaat om respect, aanspreken, uitstraling, of de gedragscodes van uw organisatie ? Allemaal onderwerpen waarmee Cobra in "en..wat zou jij doen...?" workshops met uw personeel  aan de slag gaat. Tijdens interactieve bijeenkomsten als een Tante Cor, Tante Bep of Tante Nel . Aan de hand van dilemma's en gebaseerd op praktijksituaties die "Tante zelf heeft meegemaakt", gaat ze in discussie met de deelnemers. Ze prikkelt en daagt uit met vragen als "wat zou jij dan doen?"...     "en waarom... ??". 

Uiteraard kunt u ook uw eigen “Tante” creëren die model staat voor de praktijkgevallen waar uw medewerkers dagelijks mee om gaan. Cobra  maakt in overleg met u daar geheel op maat een nieuw type voor. Datzelfde type kunt u gedurende de follow-up activiteiten inzetten om aandacht voor het onderwerp te blijven vragen. 

"Als ik later groot ben word ik... "

Rond 2025 wordt een verdubbeling van de vergrijzing verwacht. Vooral in de zorgsector zal de vraag naar gekwalificeerd personeel enorm toenemen. 

Daarom heeft de RotterdamseZorg.nl  in samenwerking met Cobra voor groepen 8 van basisscholen in Rotterdam Rijnmond een interactieve klassikale theaterles ( "workshop") op maat ontwikkeld om leerlingen te informeren en te enthousiasmeren over beroepsmogelijkheden in het ziekenhuis, met als titel: ” Als ik later groot ben word ik......”

Bij deze theaterles van Cobra stormt Tante TooZZ ( met dubbel Z van Zieken Zorg) de klas binnen met een kar vol attributen uit de zorg, de les start met een korte introductie, ruimte voor ieders verhaal, gevolgd door een foto presenatie vanaf het digibord en afgesloten met een quizz met prijs.

Kopeling aan sociale media in dit geval hyves en facebook houdt de band en binding levendig.

Ook een eigen theaterles ontwikkelen ?

Bent u geinteresseerd in de mogelijkheden voor sector gerichte theaterlessen over beroepsmogelijkheden op welk vlak dan ook, neem dan contact op met Cobra.

  

Workshop bij Stadstoezicht Rotterdam 

Uitreiking Tante Cor speld  

 

 

 Theaterles van Tante TooZZ

Prijs uitreiking Petje op Petje af Quiz